Z6_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC20026
Z7_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC200Q6
Контактна Форма Карта на администрацията

Контакти

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 16.08.2023

Адрес:
гр. Хасково 6300, ул. "Добруджа" 14
Деловодство на РИОСВ-Хасково - 038/ 60 16 34
Център за административно обслужване - 038 / 60 16 18
електронна поща: delovodstvo@riosv-hs.org

Зелен телефон
038 / 60-16-34 (всеки работен ден от 8:30 до 17:30ч)
0882 532 791 (при аварийни ситуации в извън работно време)

Телефонен указател на РИОСВ - Хасково
 

 • Директор на РИОСВ - Хасково - Мариана Вълчева

  Приемен ден: Всеки четвъртък от 13:00ч. до 16:00ч. с предварително уговорен час на тел: 038/601634


   
  • Длъжностно лице по защита на личните данни - dpo@riosv-hs.org

 

 • Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
   

 

 • Дирекция “Контролна и превантивна дейност”
  Директор на дирекцията – инж. Мариана Колева: 038/ 60-16-27, mkoleva@riosv-hs.org
 • Отдел “Контрол на околната среда”
  Началник отдел – инж. Николай Ненов: 038/ 60-16-32, nnenov@riosv-hs.org
   
 • Отдел “Превантивна дейност, биологично разнообразие, защитени територии и зони”
  Началник отдел – Диана Петрова: 038/ 60-16-24, dpetrova@riosv-hs.org

 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Хасково: Тук.