Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CE6
Регистър на защитени територии

Защитени територии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022
име на защитената територия № на = заповед за обявяване землищ= е площ ха= вид тер= итория Горска, Общинска, Държавна /Земеделска територия
1 Защитена местност Аида №3962 от 20.12.1973 г. на МГОПС, Заповед № РД-549/07.05.2003г. на МОСВ за прекатегоризиране с. Спахиево 3,5 ОГТ
2 ЗМ Бакърлия № РД-472/11.07.2001г. на МОСВ с. Йерусалимово, с. Изворово 387,15 ДГТ, ЗТ
3 ЗМ Боровете РД-426/18.06.2007г.  на МОСВ с. Женда  25,1 ДГТ
4 ЗМ Вековните борове РД-427/18.06.2007г. на МОСВ с .Албанци 77 ДГТ
5 ЗМ Големия сипей № РД-471/11.07.2001г. на МОСВ с. Рабово, с. Бял кладенец, Светослав 653,9 ДГТ
6 ЗМ Гюмюрджински снежник № РД-153/21.03.2003г. на МОСВ с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново, с. Чакаларово, с. Кремен, с. Шумнатица= 1926,4 ДГТ
7 ЗМ Гюргена № 649/23.11.2000 г. на МОСВ с. Габерово 72,4 ДГТ
8 ЗМ Дефилето обявена №3751/30.11.1973г МГОПС; разширена №РД-533/12.07.2007г. на МОСВ гр. Харманли 1273,2 ДГТ
9 ЗМ Долната ова № 1938/03.07.1970 гр. Любимец 20 ЗТ
10 ЗМ Дупката № 328/08.05.1992 гр. Ивайловград 6,5 ДГТ
11 ЗМ Ждрелото на р. Тунджа №РД-385 от 13.06.2007 г. на МОСВ, бр. 61/2007 на ДВ с. Радовец 808,68 ГФ
12 ЗМ Злато поле № РД-476/11.07.2001 г. на МОСВ с. Нова надежда, общ. Хасково, с. Злато поле, с. Райново, общ. Димитровград<= /td> 84,8 Общинска и горска територия
13 ЗМ Ликана № 328/08.05.1992 с. Свирачи 3 ДГТ 
14 ЗМ Меандри на Бяла река   РД-474/11.07.2001 г. на МОСВ с. Железари, с. Меден Бук 1532 ДГТ,ЗТ
15 ЗМ Момина скала № РД-475/11.07.2001г. на МОСВ гр. Маджарово, общ. Маджарово, с. Бряговец, общ. Крумовград 782,03 ДГТ, ЗТ
16 ЗМ Находище на блатно кокиче в мест. Лозенски път № РД-257/17.07.1995 гр. Свиленград 31,99 ЗТ
17 ЗМ Находище на венерин косъм - Кьошдере № 1114/03.12.1981 гр. Кърджали 1,5 ЗТ
18 ЗМ Находище на дървовидна леска №РД-154/23.03.2016г. на МОСВ с. Перуника 30,038 ГТ
19 ЗМ Находище на Жлезист лопен - с. Браница № РД-21/11.01.2013г. на МОСВ с. Браница 5 ЗТ
20 ЗМ Находище на жлезист лопен - с. Българска поляна №РД-35 от 16.01.2013 г., бр. 14/2013г. на ДВ с. Българска поляна 11,73 ГТ
21 ЗМ Находище на наделенолистно великденче №РД-17/11.01.2013г. с. Щит 35,88 ГТ, ЗТ
22 ЗМ Находище на Провански салеп - с. Априлци №РД-33/16.01.2013г. с. Априлци 0,56 ЗТ, пътна мрежа
23 ЗМ Находище на Провански салеп - с. Лозенградци №РД-564/16.07.2013г.  с. Лозенградци 7,07 ГТ
24 ЗМ Находище на родопски лопен №РД-18/11.01.2013г., №РД-295/18.04.2019г. с. Горни Юруци 24,275 ЗТ
25 ЗМ Находище на тракийски клин №РД-204/04.03.2013г.  с. Воденци 13,67 ОГТ
26 ЗМ Находище на Триделнолистен ериолобус - Даневата чешма №РД-20/11.01.2013г.  с. Белополяне 2 ГТ
27 ЗМ Находище на Триделнолистен ериолобус - Ливадите ПИ 416 №РД-30/16.01.2013г.  с. Белополяне 22,203 ГТ
28 ЗМ Ношувка на малък корморан № РД-539/12.07.2007г. гр. Димитровград, с. Радиево 128,24 ОГТ, ДГТ, водни обекти
29 ЗМ Орешари № РД-274/23.08.1999 с. Орешари 55 ГТ, ЗТ
30 ЗМ Патронка № РД-419/14.11.1995 гр. Маджарово, с. Бориславци 180 ДГТ
31 ЗМ Пропадналото блато № РД-566/02.06.2005г. с. Голямо Асеново, общ . Димитровград и с. Бял Извол, общ Опан 27,294 ЗТ
32 ЗМ Птиците (бивша буферна зона около резерват Балабана РД-518/12.07.2007г. МОСВ с. Княжево, общ. Тополовград, обл. Хасково 10,18 ЗТ, ГТ
33 ЗМ Равен (биша буферна зона на ПР Боровец) РД-417/18.06.2007г. с. Равен 20,8 ГТ
34 ЗМ Рибино № РД 583/02.11.2000 с. Рибино, с. Самовила 66,3 ГТ, ЗТ
35 ЗМ Средна Арда № РД-380/24.07.2000 с. Звезделина, с. Висока поляна 420 ДГТ
36 ЗМ Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност №РД-568/17.07.2013г. с. Чичево, с. Крилатица 125,12 ДГТ
37 ЗМ Хамбар дере № РД-427/29.10.1999 с. Казак, с. Бял градец 101,1 ДГТ
38 ЗМ Черната скала № РД-473/11.07.2001 с. Тополово, с. Румелия, с. Горен Главанак, с. Горно поле 893,7 ДГТ
39 ЗМ Юмрук скала № РД-569/31.10.2000 с. Калоянци 346 ДГТ
40 ПЗ Боаза /Пролома/ № 3796/11.10.1966 с. Гарваново 0,3 ЗТ
41 ПЗ Бръснарският стол Заповед №1427 от 13.05.1974 г., бр. 44/1974 Тополовград 5,44  ГТ
42 ПЗ Вкаменената гора № 707/09.03.1970 с. Равен (с. Биволяне) 7,5 ДГТ
43 ПЗ Водопад - Буреще № 3796/11.10.1966 с. Падало 0,2 ДГТ
44 ПЗ Водопад - Душан № 3796/11.10.1966 с. Красино 0,1 ОГТ
45 ПЗ Водопад - Мандрата № 3796/11.10.1966 с. Чал 0,2 ДГТ
46 ПЗ Водопад Корудере № 3796/11.10.1966 гр. Харманли 0,4 ДГТ
47 ПЗ Водопад Кюмюрлука № 3796/11.10.1966 гр. Харманли 0,4 ДГТ
48 ПЗ Водопад Реджеб тарла № 3796/11.10.1966 с. Чилик 0,1 ДГТ
49 ПЗ Водопада - с. Джанка № 3796/11.10.1966 с. Джанка 0,2 ГТ
50 ПЗ Глухите камъни № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 2 ДГТ
51 ПЗ Гнездово находище на редки и застрашени от изчезване дневни грабливи птиц= и - в мест. Кован кая - с. Горно поле № 17/08.01.1981 с. Горно поле 78,9 ДГТ
52 ПЗ Гъбата № 407/07.05.1982 с. Бенковски 0,02 ЗТ
53 ПЗ Дервишка могила № 1187/19.04.1976 с. Дервишка могила 33 ДГТ
54 ПЗ Долмен № 378/05.02.1964 с. Остър камък 0,1 ЗТ
55 ПЗ Държавна гора около м-ра Света Троица с. Устем Заповед №.995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 с. Устрем, с. Мрамор  120,45 ДГТ
56 ПЗ Елата - м. Келевия дренак № 282/04.05.1979 с. Женда 0,5 ДГТ
57 ПЗ Изправения камък - Олу дере (Дикилиташ) № 3796/11.10.1966 с. Сърница 0,2 ОГТ
58 ПЗ Калето - с. Мезек № 1187/19.04.1976 с. Мезек 5 ДГТ
59 ПЗ Каменните гъби № 1427/13.05.1974 с. Бели пласт 3 ДГТ
60 ПЗ Каракольовата дупка №995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 с. Мрамор, с. Устрем 6,55 ДГТ
61 ПЗ Лъвът № 407/07.05.1982 с. Бенковски 0,03 ЗТ
62 ПЗ Меден камък (Кован кая) Вълче поле № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 1 ДГТ
63 ПЗ Находище на блатно кокиче в мест. Сазлъка  № 468/30.12.1977 с. Бисер 10 ЗТ
64 ПЗ Находище на божур - мест. Халка баир (вр. Победа) № 415/12.06.1979 с. Железино 15 ДГТ
65 ПЗ Находище на божур с. Хухла № 282/04.05.1979 с. Хухла 0,5 ДГТ
66 ПЗ Находище на градински чай - м. Дайма № 542/23.05.1984 с. Сърнак 15 ДГТ
67 ПЗ Находище на градински чай - р. Марешница № 542/23.05.1984 с. Горноселци 10 ДГТ
68 ПЗ Находище на градински чай - с. Кандилка № 542/23.05.1984 с. Кандилка 1,7 ДГТ
69 ПЗ Находище на градински чай до р. Луда река № 542/23.05.1984 с. Горно луково 80 ДГТ
70 ПЗ Находище на див божур - с. Костур № 1187/19.04.1976 с. Костур 0,5 ДГТ
71 ПЗ Находище на ела - с. Мурга № 233/04.04.1980 с. Мурга 11,3 ДГТ
72 ПЗ Находище на момина сълза и божур - мест. Дренака № 415/12.06.1979 с. Спахиево 3 ОГТ
73 ПЗ Находище на родопска горска майка - Перперек № 542/23.05.1984 с. Перперек 1,7 ДГТ
74 ПЗ Находище на родопски силивряк - мест. Шейтан кюпрю № 233/04.04.1982 с. Рабово 0,5 ДГТ
75 ПЗ Находище на родопски силивряк - Прилепци № 233/04.04.1980 с. Прилепци (Крайно село) 3,4 ДГТ
76 ПЗ Находище на снежно кокиче - Гарваново № 763/14.08.1981 с. Гарваново 10,4 ДГТ
77 ПЗ Находище на снежно кокиче - мест. Петков баир № 531/25.09.1978 гр. Ивайловград 0,1 ДГТ
78 ПЗ Огледната скала № РД-551/07.05.2003 с. Горно брястово 1,5 ОГТ
79 ПЗ Орлова скала № 1427/13.05.1974 с. Сърница 1,5 ОГТ
80 ПЗ Остър камък РД-817/18.08.2021г. Остър камък 9,0325 ОГТ
81 ПЗ Паламудче № 656/13.09.1979 с. Узунджово 29,5 ДГТ
82 ПЗ Пещера - мест. Коджа кае № 531/25.09.1978 с. Белополяне 0,8 ДГТ
83 ПЗ Пробития камък № 1427/13.05.1974 с. Сърница 1 ОГТ
84 ПЗ Птичи камък № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 1 ДГТ
85 ПЗ Скален прозорец № 415/12.06.1979 с. Костино 0,2 ДГТ
86 ПЗ Скални гъби (Каменната сватба)  № 1427/13.05.1974 с. Зимзелен 5 ДГТ
87 ПЗ Скални ниши - Меден камък (Кован кая) № 1799/30.06.1972 с. Долно черковище 1,5 ДГТ
88 ПЗ Скални образувания - мест. Калето № 1799/30.06.1972 с. Устра 22,4 ДГТ
89 ПЗ Хайдушката дупка № 4051/29.12.1973 с. Дрипчево 0,5 ДГТ
90 ПЗ Шестте пещери в мест. Моста 282/04.05.1979г. с. Орешари 0,1 ДГТ
91 Поддържан резерват Борака № 163/22.04/1966  с. Сърница 11,1 ДГТ
92 ПР Боровец № РД-368/15.10.1999 с. Равен 35,9 ДГТ
93 ПР Женда (Къзъл Чърпъ) № РД-365/15.10.1999 с. Женда 39,9 ДГТ
94 ПР Чамлъка № РД-369/15.10.1999 с. Воденичарско (с. Албанци) 5,4 ДГТ
95 Резерват Вълчи дол № 877/25.11.1980 с. Студен кладенец, с. Бойник, с. Стари чал 776,24 ДГТ, ЗТ