Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Доклади от комплексни проверки Доклади от проверки по комплексни разрешителни Доклади за големи горивни инсталации Годишен доклад за състоянието на околната среда Постъпили сигнали и предприети действия

Доклади и мониторинг

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022

РИОСВ- Хасково осъществява контрол и мониторинг на околната среда на територията на Хасковска и Кърджалийска области, с изключение на общ. Ардино, обл. Кърджали. Общата площ, контролирана от РИОСВ-Хасково е 8361 км².