Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Вековни дървета

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Област

Община

Вековни дървета

Местоположение

1

Хасково

Хасково

Летен дъб

с. Корен, в двора на основното училище

2

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци, в двора на училището

3

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци, в двора на училището

4

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци, в двора на училището

5

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци, извън двора на училището

6

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци, извън двора на училището

7

Хасково

Хасково

Зимен дъб

с. Долно Големанци

8

Хасково

Хасково

Летен дъб

с. Елена, м. "Кабалъка"

9

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник, в регулационния план

10

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник, в регулационния план

11

Хасково

Хасково

Цер/Благун

с.Книжовник, в регулационния план

12

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 119

13

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 119

14

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 119

15

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник имот № 119

16

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник имот № 119

17

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 119

18

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник имот № 119

19

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 119

20

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник имот № 119

21

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 138

22

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 138

23

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 138

24

Хасково

Хасково

4 бр. цер и 1 бр. благун

с.Книжовник имот № 138

25

Хасково

Хасково

2 бр. цер

с.Книжовник имот № 138

26

Хасково

Хасково

Цер

с.Книжовник имот № 138

27

Хасково

Хасково

Благун

с.Книжовник имот № 138

28

Хасково

Хасково

полски бряст

гр. Хасково в двора на СУ Паисий Хилендарски

29

Хасково

Хасково

Благун

с. Гарваново

30

Хасково

Хасково

Летен дъб

с. Конуш, м."Стара река"

31

Хасково

Хасково

4 броя дръжкоцветен дъб

землище на гр. Хасково

32

Хасково

Харманли

Цер

с. Върбово, кантона пред двора

33

Хасково

Харманли

Бяла топола

с. Доситеево, м."Чобан гьол"

34

Хасково

Харманли

Бряст

гр. Харманли, м."Петте караача"

35

Хасково

Харманли

Бряст

гр. Харманли, м."Петте караача"

36

Хасково

Харманли

Бряст

гр. Харманли, м."Петте караача"

37

Хасково

Харманли

Бряст

гр. Харманли, м."Петте караача"

38

Хасково

Харманли

Полски ясен

с. Бисер,м."Герганина чешма"

39

Хасково

Харманли

Полски ясен

с. Бисер,м."Герганина чешма"

40

Хасково

Харманли

Летен дъб

с. Бисер,м."Герганина чешма"

41

Хасково

Харманли

Бяла топола

с. Бисер,м."Сюютлика"

42

Хасково

Харманли

Летен дъб

с. Черна могила,м."Вирето"

43

Хасково

Харманли

Летен дъб

с.Българин, до помпената станция

44

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

45

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

46

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

47

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8  

48

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

49

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

50

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

51

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

52

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

53

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

54

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

55

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

56

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

57

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

58

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

59

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

60

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

61

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

62

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

63

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, път І-8

64

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли, овощния разсадник на АПК

65

Хасково

Харманли

Цер

с. Остър камък, в регулацията до дерето

66

Хасково

Харманли

Полски ясен

с. Браница,в ливадата  до стопанския двор

67

Хасково

Харманли

Летен дъб

с.Иваново, м."Тръчковия тъпан"

68

Хасково

Харманли

Цер

с.Иваново, южно по пътя за Маджарово

69

Хасково

Харманли

Летен дъб

гр. Харманли

70

Хасково

Харманли

Космат дъб

с. Черепово

71

Хасково

Харманли

Дръжкоцветен дъб

с. Остър камък

72

Хасково

Харманли

Бряст

с. Изворово

73

Хасково

Димитровград

Благун

гр.Димитровград

74

Хасково

Димитровград

Благун

гр.Димитровград

75

Хасково

Димитровград

Благун

гр.Димитровград

76

Хасково

Димитровград

Летен дъб

гр.Димитровград, зад общината

77

Хасково

Димитровград

Летен дъб /12 бр./

с. Скобелово, м. "Параклиса"

78

Хасково

Димитровград

Летен дъб

гр.Димитровград, кв.95, ул. "Захари Зограф"

79

Хасково

Димитровград

Летен дъб

с.Бодрово, м."Над бента"

80

Хасково

Димитровград

Летен дъб

гр.Димитровград, в района на ТЕЦ Марица 3

81

Хасково

Димитровград

Черна топола

гр.Димитровград, в разсадника на Нео титан

82

Хасково

Димитровград

Летен дъб

гр.Димитровград,на разклона за с.Добрич

83

Хасково

Димитровград

Летен дъб

с.Каснаково,м."Гробицата

84

Хасково

Минерални бани

Бял бор

с.Караманци

85

Хасково

Минерални бани

Група от вековни дървета

с. Горно Брястово

86

Хасково

Маджарово

Летен дъб

с.Ефрем, м."Хорището"

87

Хасково

Маджарово

Летен дъб

с.Златоустово, югозападно от селото до пътя

88

Хасково

Маджарово

Космат дъб

с.Горни главанак, югозападно до чешмата

89

Хасково

Стамболово

Клен

с.Силен, м. "Джамията"

90

Хасково

Стамболово

Група от 15 летни дъба

с.Жълти бряг, м."Дели юрч"

91

Хасково

Стамболово

Полски бляст

с.Царева поляна, на път ІІІ-1888, км2+800

92

Хасково

Стамболово

Космат дъб

с. Стамболово, м."Карачалъка"

93

Хасково

Стамболово

Благун

с. Стамболово, м."Карачалъка"

94

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с. Долно Ботево, м."Сулучаир"

95

Хасково

Стамболово

Цер

с.Гледка, м."Бахчите"

96

Хасково

Стамболово

Благун

с.Стамболово, до стопанския двор

97

Хасково

Стамболово

Благун

с.Стамболово, до стопанския двор

98

Хасково

Стамболово

Благун

с.Стамболово, до стопанския двор

99

Хасково

Стамболово

Благун

с.Стамболово, до стопанския двор

100

Хасково

Стамболово

Полски ясен

с.Силен до училището

101

Хасково

Стамболово

Полски ясен

с.Силен до училището

102

Хасково

Стамболово

Цер

с.Маджари,западно от горната махала

103

Хасково

Стамболово

Полски ясен

с.Долно Ботево, помпената станция

104

Хасково

Стамболово

Благун

с. Стамболово, м."Чатал дере"

105

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Силен,м."Трампата"

106

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Поповец, в м."Селското дере"

107

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Поповец, в м."Селското дере"

108

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Поповец, в м."Селското дере"

109

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Поповец, в м."Селското дере"

110

Хасково

Стамболово

Летен дъб

с.Поповец, в м."Селското дере"

111

Хасково

Стамболово

Цер

с. Тънково, м."Търлака"

112

Хасково

Стамболово

Цер

с. Тънково, м."Търлака"

113

Хасково

Стамболово

Цер

с.Стамболово, м."Доврука"

114

Хасково

Стамболово

Полски ясен

с. Кладенец,м."Токмакли"

115

Хасково

Ивайловград

Група от вековни чинари

под стената на яз. Ивайловград

116

Хасково

Ивайловград

Два чинара

м."Св.Константин и Елена,гр. Ивайловград

117

Хасково

Ивайловград

Триразделнолистен ериолобус

с. Белополяне

118

Хасково

Ивайловград

Триразделнолистен ериолобус

с. Белополяне

119

Хасково

Ивайловград

Секвоя

гр. Ивайловград

120

Хасково

Ивайловград

Пролетна кумарка

пред кметството на с. Долно Луково

121

Хасково

Ивайловград

Цер

с. Железино

122

Хасково

Ивайловград

Цер

с. Железино

123

Хасково

Ивайловград

Цер

с. Горноселци

124

Хасково

Свиленград

Летен дъб

с. Студена, на изхода от селото в лява от пътя

125

Хасково

Свиленград

Чинар

с. Мезек, м."Чинар дере"

126

Хасково

Свиленград

Чинар

с. Мезек, м."Чинар дере"

127

Хасково

Свиленград

3 броя Космат дъб

с.Младиново, край пътя за Свиленград

128

Хасково

Симеоновград

Дръжкоцветен дъб

с. Константиново

129

Хасково

Симеоновград

Благун

с. Константиново

130

Хасково

Тополовград

ясен - 10 бр

с. Каменна река

131

Хасково

Тополовград

благун

с. Орлов дол

132

Кърджали

Крумовград

Джел

с.Чукурите/с. Стражец/, в двора на сграда в селото

133

Кърджали

Крумовград

Конски кестен

с. Калайджиево, горната махала

134

Кърджали

Кирково

Бряст

с. Чакаларово, в двора на училището

135

Кърджали

Кирково

Зимен дъб

с. Бенковски, в двора на джамията

136

Кърджали

Кирково

Чинар

с.Фотиново

137

Кърджали

Кирково

Зимен дъб

с. Медевци

138

Кърджали

Кирково

Пърнар

с. Горна Каялоба

139

Кърджали

Кирково

Пърнар

с. Горна Каялоба

140

Кърджали

Кирково

Пърнар

с. Горна Каялоба

141

Кърджали

Джебел

Летен дъб

с. Мишевско, м."Старите гробища"

142

Кърджали

Джебел

Летен дъб

с. Телчарка, в двора на училището

143

Кърджали

Джебел

Цер

с. Плазище, м. "Старите гробища"

144

Кърджали

Джебел

Благун

с. Софийци

145

Кърджали

Черноочене

Бял бор

с. Пчеларово, черквата в долната махала

146

Кърджали

Кърджали

Летен дъб

с. Гняздово