Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18S2
Отчети

Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.09.2023

Утвърдени бюджети на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Хасково

Бюджет 2023г. РИОСВ - Хасково
Дата на публикуване: 04.09.2023

Бюджет 2022г.
Дата на публикуване: 07.04.2022

Бюджет на РИОСВ - Хасково 2021г.
Дата на публикуване: 27.10.2021