Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004380

Адрес: гр.Хасково, ул. Добруджа №14

Работно време:    от 8:30 до 17:30 часа (без прекъсване)от понеделник до петък
Телефони:    Фронт офис: 038 / 60 16 18
Достъп с обществен транспорт:    спирка до пл. „Общински“ - автобусни линии № 1, 2, 3, 102 и 104спирка „Комплекс 21 век“ - автобусни линии № 1, 2, 3, 102 и 104
Паркиране:    платен паркинг в близост до ЦАО и места с режим „синя зона“
Банкова сметка:    БАНКА: ТБ OББ АД IBAN: BG44UBBS80023110028210BIC: UBBS BGSF

 

Начините на заявяване и заплащане на административни услуги, както и начините на получаване на резултата от административните услуги ще откриете в предоставената информация за всяка една конкретна услуга.

 

ВАЖНО: УВЕДОМЯВАТ СЕ ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РИОСВ– ХАСКОВО ЗА ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за плащане на дължимите такси или цени на услугите с платежна карта на Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията.
Приемане на всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Лого платежни карти