Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Банкови сметки на РИОСВ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

Банкова сметка на РИОСВ - Хасково ЕИК: 126004380

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF