Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2JC6
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2JC7

СЕВЕЗО

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 23.05.2023

 

Публичен регистър на предприятията с нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково.

 

Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието)

№ на Решение на директора на РИОСВ

 

Дата на Решение на директора на РИОСВ

 

Решение на директора на РИОСВ

(като прикачен файл)

Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

 

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

 

Забележка: Към момента РИОСВ - Хасково няма издадени решения  по чл. 106, ал. 4 от ЗООС.


  • Архив на обяви за обществен достъп до ДППГА:

 


Обяви за обществен достъп до ДППГА и/или Проект за решение по чл. 106, ал. 3 от ЗООС: