Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Хасково