Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19N0

Световен ден на влажните зони

Дата на публикуване: 02.02.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

Всяка година на 2-ри февруари се отбелязва Световния ден на влажните зони. Рамсарската конвенция е подписана на 2 февруари 1971 г. с цел опазване на влажните зони. Организират се семинари, полеви проучвания, работни срещи, за да се повиши информираността на човечеството за значението на влажните зони.

Влажните зони изпълняват няколко много важни функции. Освен, че приютяват милиони живи същества, влажните зони поддържат баланса в екосистемите. Поради физическите си характеристики те предотвратяват наводненията и поддържат безопасни и естествени нива на водата. В същото време те захранват подземните запаси от вода. Богатите екосистеми на влажните зони осигуряват изобилие от храна за всяко жива същество в хранителната верига. Неслучайно почти половината от всички живи същества живеят във влажните зони.