Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19N0

Фото конкурс НА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ

Дата на публикуване: 27.09.2023
Последна актуализация: 27.09.2023

По случай Световния ден на животните РИОСВ-Хасково организира фото конкурс за ученици от 1 до 12 клас. Снимките да се изпращат на имейл: pdicheva@riosv-hs.org до 17.00 часа на 02.10.2023г. На 03.10. в 9.00 часа ще бъдат качени на фейсбук страницата на РИОСВ-Хасково. Снимката, събрала най-много лайкове до 13.00 часа на 04.10.2023г. ще бъде победител в конкурса. Резултатът ще се обяви в 14.00 часа на 04.10.2023г.