Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19N0

22 март - Световен ден на водата

Дата на публикуване: 22.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

„Използвайте водата за мир“ е темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. Това мото е мотивирано от изключителното значение на водата в нашия живот и в нашето общество. Неравностойният достъп до вода, малобройни споразумения за сътрудничество в световен мащаб, необходимостта от защита и запазване на нашите водни ресурси във времето на климатични промени и от добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл са все въпроси, които изискват спешно внимание на международно, регионално и местно ниво.