Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19N0

21 май - 32 години екологична мрежа "Натура 2000"

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

През 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони "Натура 2000" в ЕС. На 21 май 1992 г. е приета Директива за местообитанията, като заедно с Директивата за птиците създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена "Натура 2000". Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.