Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Ученици наблюдаваха птици в Защитена местност „Злато поле“

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024

Ученици наблюдаваха птици в Защитена местност „Злато поле“

Служители на РИОСВ-Хасково и ученици от СУ “П.Р.Славейков“ – Кърджали посетиха Защитена местност „Злато поле“ по случай Световния ден на влажните зони – 2 февруари. „Злато поле“ е единствената влажна зона на територията на екоинспекцията с площ от 848 дка.

Учениците се запознаха с важното значение на влажните зони за екологичното равновесие на планетата. Поради физическите си характеристики зоните предотвратяват наводненията и поддържат безопасни и естествени нива на водата. В същото време те захранват подземните запаси от вода. Богатите екосистеми на влажните зони осигуряват изобилие от храна за всяко жива същество в хранителната верига. Тези типове екосистеми абсорбират милиони тонове въглерод всяка година. Общо влажните зони съдържат около една трета от световния въглерод и ако се разпаднат, заключените в техните почви емисии ще бъдат освободени с ефекта на въглеродна бомба.

Учениците разгледаха защитената местност и наблюдаваха зимуващите птици – голям корморан, сива чапла, голяма бяла чапла, ням лебед, зеленоглава патица, полски блатар и др. След увлекателната беседа се включиха в акция по почистване на терена от отпадъци, заедно със служители на екоинспекцията.

В кампанията се включиха и децата от ДГ „Здравец“-Момчилград. Децата от група. ,, Дъга" на ДГ ,, Здравец " отбелязаха Световния ден на влажните зони с един прекрасен проект. Научиха значението на влажните зони, забавлявайки се.

 

Учениците от СУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Бенковски също отбелязаха 2 февруари – Международен ден на влажните зони. България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в гр. Рамсар , Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта му е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс.

Младите природозащитници подготвиха табло и презентация, с които запознаха всички ученици и учители от училището. Отделно в часовете по биология се проведе урок за биоразнообразието и ролята на влажните зони за него с помощта на материали, любезно предоставени от РИОСВ- Хасково.

 

 

Световен ден на влажните зони
Дата на публикуване: 05.02.2024