Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Два екземпляра от вида кафява мечка са наблюдавани от местни жители в Маджарово

Дата на публикуване: 15.06.2023
Последна актуализация: 25.08.2023

В понеделник в РИОСВ – Хасково са постъпи два сигнали за наблюдение на два екземпляра от вида кафява мечка в Източни Родопи. Малко мече, на видима възраст около 2-3 години, е видяно в района на  местността ”Балджа”, до с. Бряговец, община Крумовград и възрастна мечка, забелязана край защитената местност „Момина скала”, на километър и половина от с. Горно поле, община Маджарово.

Наблюденията са необичайни за района, защото в Източни Родопи няма постоянна популация на кафява мечка, но периодично се наблюдават преминаващи екземпляри. За първи път, обаче, това се случва в край град Маджарово и региона.

РИОСВ – Хасково своевременно изпратени писма до горските в Крумовград и Маджарово и до управлението в гр. Кърджали с указание да се предупреди местното население, че в района са забелязани две кафяви мечки.  Кафявата мечка е защитен вид и е забранено ловуването ѝ на територията на страната ни, съгласно закона за лова и опазването на дивеча.

За безопасността, както на хората, така и на животните, е необходимо да се избягва хранене, както и всякакви контакти с мечката.

Ето няколко полезни съвета как да се държим в природата при среща с кафява мечка:

  • Полагайте усилия да бъдете забележими, вдигайте шум. По възможност се движете в група. Не оставяйте отпадъци след себе си. Те могат да привлекат диви животни. Придържайте се към оживените планински пътеки и маркираните маршрути.
  • Ако видите мечка, не се приближавайте до нея.  Не се спирайте за снимки и видеа!
  • Не подхвърляйте храна! 
  • Ако мечката не ви е забелязала, не демонстрирайте присъствието си. Не изненадвайте мечката, не викайте, не правете резки движения, не издавайте силни звуци. Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли.
  • Ако мечката ви е забелязала запазете спокойствие. Ако не провокирате животното, то вероятно ще се оттегли само. Не правете резки движения – мечката също е уплашена и може да ги възприеме като провокация. Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо, монотонно и овладяно – един от начините да покажете, че не сте плячка - и да се отдръпвате бавно. Ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е задължително агресивна – това е форма на комуникацията, с която демонстрира сила или любопитство. Запазете хладнокръвие и следвайте инструкциите. Не бягайте! Това ще накара мечката да ви възприеме като плячка, а и няма да ви помогне – мечките бягат изключително бързо. Не изпускайте мечката от поглед, следете къде се намира, но и не се втренчвайте в очите ѝ в директен зрителен контакт. Не ѝ обръщайте гръб. Не блокирайте пътя за отстъпление на мечката.
  • Бъдете особено предпазливи, ако видите женска с малки. Никога не заставайте между майката и нейните мечета и не се опитвайте да се приближите до тях! Вероятността за нападение се увеличава значително, ако мечката ви възприеме като заплаха за малките си.
    Ако видите самичко мече, не правете нищо. Майката вероятно е наблизо и ще реагира при първия сигнал за опасност.

Снимка: Frank Vassen from Brussels, Belgium, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

Frank Vassen from Brussels, Belgium, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons