Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Във връзка с Международния ден на планините децата от детска градина в с. Лясковец изготвиха презентация

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

Във връзка с Международния ден на планината 11 декември децата от детска градина с.Лясковец, общ.Стамболово изготвиха и представиха в РИОСВ - Хасково презентация на тема "Планините и хората". В материала е акцентирано на уникалността на българските планини и значението им за хората. С вдъхновение и ентусиазъм децата са изготвили макет на планина и рисунки по темата.

Презентация Планините и хората
Дата на публикуване: 05.12.2023